Φυσικοχηµική και Φαρµακολογική Μελέτη του Φυτού Sideritis raeseri ssp. raeseri «Τσάι του Βουνού»

Φυσικοχηµική και Φαρµακολογική Μελέτη του Φυτού Sideritis raeseri ssp. 
raeseri «Τσάι του Βουνού»
Χρυσή Γαβριέλη,  Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας,  Τµήµα Φαρµακευτικής,  Σχολή
Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,Σχόλια