Αναρτήσεις

Organic Islands: Η μοναδική εταιρεία των Κυκλάδων στην παραγωγή οργανικών βοτάνων

Η πλούσια ελληνική γη -με τα περίπου 6.600 αυτοφυή φυτά (πάνω από το 50% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), από τα οποία μάλιστα πάνω από τα 1.400 είναι ενδημικά είδη και υποείδη, δηλαδή δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο- είναι σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη. Η μοναδική βιοποικιλότητά της, δυστυχώς, άργησε να γίνει αντιληπτή και να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας μας να είναι για δεκαετίες μονοδιάστατη. Ως εκ τούτου, σήμερα, το μέγεθος της ελληνικής αγοράς παραγωγής φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η κρίση συνέβαλε στην ανάδειξη της ελληνικής γης και στην αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή.
Η μετοίκηση στη Νάξο... Ενδεικτική της στροφής αυτής είναι η περίπτωση της Organic Islands από την Νάξο, της πρώτης εταιρείας στις Κυκλάδες που καλλιεργεί πιστοποιημένα οργανικά αρωματικά και φαρμακευτικά …

PRODUCTORES DE PLANTAS AROMÁTICAS - TRACE

PRODUCTORES DE PLANTAS AROMÁTICAS - CRETA

PRODUCTORES DE PLANTAS AROMÁTICAS - IONIO