Τσάι του Ολύμπου - Sideritis scardica

Δρόγη Τσάι του Ολύμπου. 

Το Ελληνικό τσάι του βουνού είναι πολυετές φυτό, ανήκει στην οικογένεια χειλανθών (Lamiaceae) και στο γένος Sideritis. Αυτοφύεται σχεδόν αποκλειστικά στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και περιλαµβάνει τα είδη: Sideritis athoa Pap. & Kokkini., Sideritis clandestina Chaub & Bory., Sideritis scardica Gήseb., Sideritis raeseri Boiss & Heldr., Sideritis syriaca L. και Sideritis euboea Heldr. Οι ξηροί ανθοφόροι βλαστοί του χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ροφήµατος. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε η κατανάλωσή του και παρουσιάσθηκε δυσκολία στην ικανοποίηση των αναγκών από τα αυτοφυή φυτά. : Έτσι άρχισε η συστηµατική του καλλιέργεια, η οποία µας ώθησε στη βελτιωτική προσπάθεια για αναζήτηση νέων γενοτύπων. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν διειδικά υβρίδια, υπέρτερα σε απόδοση και ποιότητα από τους τοπικούς πληθυσµούς, προκειµένου να καλλιεργηθούν και να αξιοποιήσουν τις φτωχές ηµιορεινές περιοχές της χώρας µας. 

Στην Ελλάδα είναι γνωστό από την αρχαιότητα και αναφέρεται από το Θεόφραστο (372-287 π.Χ.) και τον ∆ιοσκουρίδη (10 µ.Χ. αιώνα). Το επιστηµονικό του όνοµα Sideritis προέρχεται από τη λέξη σίδηρος και κατά µια εκδοχή δόθηκε στο φυτό, εξαιτίας της ικανότητάς του να θεραπεύει τις πληγές που προκαλούνται από σιδερένια αντικείµενα. Σύµφωνα µε άλλη, επειδή αποτελεί φυσική πηγή σιδήρου, αφού στα ροφήµατα που παρασκευάζονται από αυτό περιέχεται αρκετός σίδηρος. Μια τρίτη άποψη υποστηρίζει ότι η ονοµασία του οφείλεται στο σχήµα των δοντιών του κάλυκα, που µοιάζουν µε αιχµή λόγχης. Τα είδη του Sideritis που µας ενδιαφέρουν, αυτοφύονται στις παραµεσόγειες περιοχές και κυρίως στη χώρα µας. Χρησιµοποιούνται από το λαό µας, γιατί δίνουν τα αγαπηµένα ροφήµατα µε το όνοµα ελληνικά τσάγια ή τσάγια του βουνού. 2 Επειδή τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε η κατανάλωση αυτών των ροφηµάτων και οι παραγωγοί δυσκολεύονταν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς σε τσάι του βουνού από τα αυτοφυή φυτά, αναγκάστηκαν να το καλλιεργήσουν. Σήµερα καλλιεργείται σε έκταση 3000 στρεµµάτων στα χωριά Βρύναινα,. Αγ. Ιωάwης, Κοκκωτοί Μαγνησίας και Κουφοί, που βρίσκονται στο βουνό Ορθρυς του Ν. Μαγνησίας, καθώς και στη Μεταµόρφωση του Ν. Κοζάνης. (Γκόλιαρης, 1984).

Τσάι του Ολύµπου. (Sideritis scαrdicα Gήseb.). Είναι πολυετής πόα. Ο βλαστός του είναι λίγο ξυλώδης στη βάση, είναι απλός ή διακλαδισµένος, µε δευτερεύοντες. Τα φύλλα του είναι πράσινα λογχοειδή, ακέραια ή ελαφρώς πριονωτά, µε λευκό χνούδι, τα κατώτερα έµµισχα και τα ανώτερα άµισχα. Ο κάλυκας είναι µάλλον κωδωνοειδής και καταλήγει σε δόντια, καλύπτεται από πυκνές τρίχες και τα πέταλα του άνθους έχουν χρώµα ζωηρό κίτρινο. Αυτοφύτεαι σε βραχώδη εδάφη της υπαλπικής ζώνης του Ολύµπου, Κίσαβου, Πηλίου και Σκάρδου.

Σχόλια